120x240


120x240


120x240


120x240


120x240

648x60
468x60

برای تشریح توزیع جهانی باد بایستی گفت که به طور کلی جریان باد در جهان دارای دو نوع توزیع می‌باشد:

الف) جریان چرخشی هادلی (Hadly)

بین عرض‌های جغرافیایی 30 درجه شمالی و 30 درجه جنوبی، هوای گرم شده در استوا به بالا صعود کرده و هوای سردتری که از شمال و جنوب در می‌آید جایگزین آن می شود. این جریان را چرخش هادلی می‌نامند. در سطح زمین این جریان بدین معنی است که بادهای سرد به اطراف استوا می‌وزند و از طرف دیگر هوایی که در 30 درجه شمالی و 30 درجه جنوبی به پایین می‌آید خیلی خشک است و به دلیل آنکه سرعت دوران زمین در این عرض‌های جغرافیایی به مراتب کمتر از سرعت دوران زمین در استوا است، به سمت شرق حرکت می‌کند. معمولاً در این عرض‌های جغرافیایی نواحی بیابانی مانند صحرا قرار دارند.

ب) جریان چرخشی راسبی (Rossby)

بین عرض‌های جغرافیایی 30درجه شمالی (جنوبی) و 70 درجه شمالی (جنوبی) عمدتاً بادهای غرب در جریان هستند. این بادها تشکیل یک چرخش موجی را می‌دهند و هوای سرد را به جنوب و هوای گرم را به شمال انتقال می‌دهند. این الگو را جریان راسبی می‌نامند.


Notify via Email Only if someone replies to My Commentدعوت به همکاری

1- از کلیه علاقمند به همکاری در بخش آموزش دعوت بعمل می‌آید رزومه فعالیتهای آموزشی خود را به آدرس info [at] danyar.ir ارسال فرمایند.

2- از کلیه علاقمندان به انرژی های تجدیدپذیر دعوت به همکاری می‌گردد. چنانچه تمایل دارید در کار ترجمه اخبار و مطالب روز با دانیار همکاری نمایید با آدرس ایمیل info [at] danyar.ir مکاتبه فرمایید.

×