120x240


120x240


120x240


120x240


120x240

648x60
468x60

/ ترجمه و نگارش: علیرضا روحی /

امروزه استفاده از انرژی های خورشیدی، باد، زیست توده و سایر منابع انرژی های تجدیدپذیر به شکل فزاینده‌ای در تولید الکتریسیته از اهمیت بیشتری برخوردار شده‌ است. افزایش تعداد توربین های بادی و سیستم های مولد خورشیدی باعث متراکم تر و توزیع یافته تر شدن شبکه های برق می گردد. بجای وجود تعداد اندکی از نیروگاه های با ظرفیت بالا برای تامین انرژی الکتریسیته، تعداد زیادی از تولیدکننده های کوچک و غیر متمرکز (تولید پراکنده) می‌توانند شبکه‌ای به مراتب با ضریب اطمینان بالاتر و مقاوم در مقابل حوادث را تشکیل دهند.

پیشتر عقیده بر این بود که هماهنگی و سنکرون کردن شبکه های متراکم کاری دشوار است. در مقابل این فرضیه محققین موسسه ماکس پلانک با همکاری یک مؤسسه خصوصی در گوتینگن با استفاده از روش مدلسازی به این موضوع پی برده‌اند که مصرف کننده ها و مولدهای غیر متمرکز به سهولت سنکرون می‌گردند. همچنین نتایج حاصل از این تحقیقات نشان میدهد که رخ دادن خطا در یک خط تغذیه در این نوع شبکه ها به احتمال بسیار کمتری منجر به ایجاد خاموشی کلی در شبکه خواهد شد. در مقابل باید به این نکته نیز توجه داشت که با اضافه شدن خطوط توزیع و انتقال جدید به شبکه، ظرفیت انتقال کل شبکه نیز کاهش خواهد یافت.

در ادبیات شبکه قدرت، سنکرون کردن به معنای هماهنگی دینامیکی انرژی مصرفی و تولیدی شبکه به صورت همزمان است. در طبیعت نیز سیستم های بسیاری هستند که خود همزمان به نظر می‌رسند. به عنوان مثال می‌توان از برانگیختگی نورون ها در مغز به شکل همزمان و منظم، همزمانی چشمک زدن کرم های شب تاب، هم نوایی و ریتمیک بودن جیرجیرک ها نام برد. بر اساس این دیدگاه و بر پایه تحقیقات جدید میتوان گفت که این امکان وجود دارد که شبکه ای مشتمل بر تعداد زیاد و مختلفی از مولدها بتواند ریتم مشترک جریان متغیر خودش را بیابد.

تحقیقات نشان داده است که پایداری شبکه های غیر متمرکز در برابر قطعی یک خط بسیار بیشتر می‌باشد. شبکه های متراکم از تعداد بیشتری از خطوط مجاور هم برخوردار هستند که قابلیت تحمل اضافه بار و جلوگیری از خاموشی را ممکن می‌سازند. این نوع شبکه‌ها بر خلاف شبکه های متمرکز و با ظرفیت بالا از تعداد خطوط اصلی کمتری که پتانسیل از کار انداختن کل شبکه را دارند تشکیل می‌شوند.

با این حال به نظر میرسد که انرژی های تجدیدپذیر علاوه بر اینکه می‌توانند تأثیر مثبتی بر کاهش گرمایش جهانی داشته باشند، اثرات مثبتی نیز بر روی شبکه برق خواهند داشت. در تایید این نظریه میتوان به شبکه برق کشور آلمان به عنوان یک نمونه برجسته در جهان اشاره کرد و آن منطبق بودن میزان رشد قابلیت اطمینان شبکه در قیاس با رشد استفاده از انرژی های تجدیدپذیر میباشد.


Notify via Email Only if someone replies to My Commentدعوت به همکاری

1- از کلیه علاقمند به همکاری در بخش آموزش دعوت بعمل می‌آید رزومه فعالیتهای آموزشی خود را به آدرس info [at] danyar.ir ارسال فرمایند.

2- از کلیه علاقمندان به انرژی های تجدیدپذیر دعوت به همکاری می‌گردد. چنانچه تمایل دارید در کار ترجمه اخبار و مطالب روز با دانیار همکاری نمایید با آدرس ایمیل info [at] danyar.ir مکاتبه فرمایید.

×