120x240


120x240


120x240


120x240


120x240

648x60
468x60

چیت چیانبه نقل از سایت خبری عصر ایران: طي چند دهه اخير راهبرد فرهنگ استفاده صحيح از انرژی و استفاده از انرژيهاي نو بعنوان يک راهبرد اساسی در کشورهای توسعه يافته مدنظر قرار گرفته و تا حدود زيادی منجر به کنترل و تامين به موقع انرژی شده است. آژانس بين المللی انرژی، کاهش تا 40 درصد شدت نيازمصرف انرژی را تا سال 2030هدفگذاری نموده است و برنامه راهبردی مدیریت انرژی در دنيا، کاهش حداکثری نیاز مصرف و تامین این نیاز مصرف تعدیل شده از منابع تجدید پذیر انرژی است. اين در حالي است كه توسعه استفاده محلی وتجهیزاتی از انرژیهای تجدیدپذیر ، گسترش خودروهای برقی و مولد و فضای عمومی دیجیتال و هوشمند جامعه جهانی، متغیرهای محیط زیستی، بحرانهای اقتصادی و حتی انتقال برق از طریق امواج باعث گردیده است که تصویر و برآوردهای نیاز انرژی جهان در چند دهه آتی ابهام آلود و غیرقابل پیش بینی شود .

شرایط ذکر شده فوق، بیانگر لزوم تجدید نظر کلی در برآوردهای قبلی نیاز مصرف انرژی و بالطبع میزان و مدل سرمایه گذاری در این بخش است. به نظر می رسد که باید در مدلهای سرمایه گذاری ساخت نیروگاههای بزرگ، خطوط انتقال طولانی و با ولتاژ بالا و حتی شبکه های محلی برق تغییرات بنیادی صورت پذیرد. در اين شرايط نيازمند تعریف جدیدی از اقتصاد انرژی خواهيم بود ، بازارهای بورس انرژی به شدت متنوع و محلی مي شوند و تنظیم کننده بازارهای انرژی با توجه به نیازهای جدید، باز تعریف می گردند.

در کشور ما طي چند دهه اخير رشد مصرف انرژي حدود 10 درصد بوده است كه بي شك علاوه بر اينكه امكان سرمايه گذاري سخت افزاري ومالي براي تامين نياز رشد مصرف فوق فراهم نيست بلكه ادامه روند موجود در آينده اي نزديك كشور را به يك وارده كننده حاملهاي انرژي تبديل مي نمايد. به منظور برون رفت از چالش فوق ؛ براساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و تکالیف مندرج در برنامه پنجم توسعه مقرر گردیده است که تا انتهای برنامه پنجم توسعه، شدت مصرف انرژی به دو سوم وضعیت فعلی و در پایان برنامه ششم توسعه به 50 درصد وضعیت فعلی تقلیل یابد وهمچنين سهم استفاده از انژيهاي نو با توجه به پتانسيلهلي موجود كشور تا حدود زيادي افزايش يابد.

بررسی های انجام شده نشان می دهد که پتانسیل بهینه سازی انرژی در کشور ما بسیار زیاد است به نحوی که به طور متوسط در بخشهای مختلف مصرف می توان با سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، اجرای هدفمند برنامه ها و بکارگیری رویکردهای مختلف اقتصادی ، حقوقی ،فنی ، آموزش و آگاهسازی تا 30 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی نمود وهمچنين با توجه پتانسيل بسيار خوب توسعه استفاده از انرژيهاي نو؛ امكان تامين بخش بزرگي از انرژي مورد نياز كشور از طريق فوق وجود دارد.

همانگونه كه اشاره گرديد تفكر توسعه اي واحداث نيروگاهها وشبكه هاي انتقال و توزيع خصوصا در صنعت برق ؛ ديگر پاسخگوي نياز روزافزون مصرف انرژي نيست و بايد براي تامين انرژي مورد نياز به مديريت مصرف وارتقائ كارايي انرژي وتوسعه استفاده از انرژيهاي نو بارويكرد عملياتي وكاربردي وبا باور قلبي واراده جدي نگريست و همچنين ساختاري منسجم وحكومتي براي سياست گذاري ان وجود داشته باشد .

خوشبختانه در اين ميان وزير پيشنهادي وزارت نيرو؛ از صاحب نظران و مديران متخصص وعلاقه مند به مباحث مرتبط با توسعه استفاده از انرژيهاي نو وافزايش بهره وري انرژي است وبي شك نقش انكارناپذيري در همه جهت گيريها و سرمايه گذاريهاي انجام شده در مباحث فوق در وزارت نيرو داشته است. پيگيري ومديريت براي تشكيل شركتهاي سابا وسانا ؛ احداث ازمايشگاه ملي انرژي ؛ احداث مركز ملي آموزش مديريت مصرف انرژي در تبريز با همكاري جايكا ؛ شكل دهي وهدايت بخش خصوصي براي ورود به مباحث مرتبط به بهينه سازي انرژي ؛ فرهنگ سازي مديريت مصرف انرژي از طريق انجام مميزيهاي انرژي ؛ ايجاد انجمن دوستان انرژي ؛ چاپ وتوزيع جزوات اموزشي وهمچنين مديريت بر توسعه استفاده از انرژيهاي نو در سطح كشور وفعاليتهاي اموزشي وترويجي گوناگون در زمينه هاي فوق ، در كارنامه مديريتي مهندس چيت چيان مشاهده مي شود وهمه كارشناسان و مديراني كه در صنعت بهينه سازي انرژي و توسعه استفاده از انرژيهاي نو فعاليت دارند ، از تلاش وزحمات خستگي ناپذير ايشان براي فرهنگ سازي و توسعه اين بخش از صنعت به نيكي ياد مي كنند و انتخاب وي را شروع فصل نوين و پرباري براي مديريت انرژي كشور مي دانند و آقاي مهندس چيت چيان نيز در دوران مديريتي خود نشان داده اند كه اعتقاد قلبي و باورشان ؛ رويكرد عملياتي و كاربردي به مديريت مصرف انرژي است، امري كه شايسته است مد نظر نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و با پشتيباني از وزير پيشنهادي نيرو،‌ كشور را گامي ديگر در جهت آباداني و پيشرفت سوق دهند.

منبع: عصر ایران


Notify via Email Only if someone replies to My Commentدعوت به همکاری

1- از کلیه علاقمند به همکاری در بخش آموزش دعوت بعمل می‌آید رزومه فعالیتهای آموزشی خود را به آدرس info [at] danyar.ir ارسال فرمایند.

2- از کلیه علاقمندان به انرژی های تجدیدپذیر دعوت به همکاری می‌گردد. چنانچه تمایل دارید در کار ترجمه اخبار و مطالب روز با دانیار همکاری نمایید با آدرس ایمیل info [at] danyar.ir مکاتبه فرمایید.

×